.Krav fra UCSJ.

Obligatoriske elementer i rejsebloggen. Tidsangivelserne skal overholdes

A: Beskriv i bloggen dine overvejelser (Inden opholdet) – det jeg allermest ønsker at få ud af opholdet er… – den største faglige udfordring tror jeg bliver … – den største personlige udfordring tror jeg bliver … – min største bekymring er … – Det, jeg tænker det betyder at være dansk i udlandet er … – Det, jeg kommer mest til at savne bliver nok .. – Når jeg kommer hjem håber jeg at have styrket …

B: Institutionsbeskrivelse. (Efter 4 uger) Præsentation af jeres institution, herunder: Institutionens lovmæssige tilhørsforhold og samfundsmæssige betydning. – hvordan ser den ud? Hvor ligger den? giv læseren en beskrivelse suppler med billeder, – hvilken samfundsmæssig funktion har institutionen – hvordan er den placeret indenfor det administrative system (hvilket ministerium, evt. hvilken international organisation, lovgrundlag e. lign., der beskriver institutionens overordnede formål). – er den privat, hører den til en organisation, får den tilskud fra staten, ”community” eller hvorfra? – er der forældrebetaling/brugerbetaling? – Normering. Hvad er meningen med denne institution? Hvilke interesser tjener den?

C: Beskriv dine læringsmål. (Efter 6 uger) Hvad ønsker du at opnå med din praktik, Hvilke mål har du sat dig. Hvilken viden vil du få brug for, med henblik med at nå dine mål? Du skal udpege relevante CKFére fra bekendtgørelsen.  Hvilke faglige holdninger har du oplevet må bearbejdes for at forstå den pædagogik og det samfund du færdes i?

D: Institutionens pædagogik (Efter 10 uger) – hvilken uddannelse har de ansatte i institutionen – hvilke(n) faggruppe(r) udfører det arbejde, der ville blive varetaget af pædagoger i Danmark – (hvilke pædagogiske uddannelser findes der i landet) – hvordan forklarer de aktiviteterne og deres handlinger og relationer i forhold til børn eller brugere? – er den styret af en “læseplan” eller andre centrale forordninger – hvilke didaktiske overvejelser gør de ansatte – hvilke sider af læringen lægges der vægt på – hvilke specielle træk ved pædagogikken gør indtryk på dig – hvordan ser en typisk dag – uge ud? Hvilken observationer og overvejelser gør du dig omkring læringsmiljøet. Hvilke tanker gør man sig på institutionen omkring læringsmiljø.

E: Indlæg i bloggen (Efter 12 uger) Indlægget skal indeholde en beskrivelse af din hverdag således at studerende i Danmark kan få et realistisk indblik i denne. Du må altså gerne skrive noget om hvorledes livet uden for praktikken ser ud, men der skal også være beskrivelser fra din institutionshverdag.

F: Om kulturen. (Efter 16 uger) – hvilke grupper benytter institutionen (er den f.eks. domineret af eller ligefrem forbeholdt specielle sociale, religiøse, politiske, etniske grupper – og har det noget betydning)? – hvordan rummes forskellige kulturtræk i institutionens liv (religion, politiske forhold, mindretal mv.)? – hvilke højtider og fester holder man, og hvordan gør man det? – hvordan inddrages forældrene/familierne i institutionens liv? – Hvilken institutionskultur er der på stedet. Er der diskussioner/refleksioner. Er der stærk styring fra ledelse. Er der udefra vedtagne retningslinjer som er bestemmende for arbejdet/pædagogikken?

G: Dit pædagogiske projekt: dette kan evt. laves sammen med flere. Hvad er formålet? Hvad vil du gerne opnå? Hvilke observationer ligger til grund for din undren, nysgerrighed eller afmagt? Hvilke faglige eller teoretiske begrundelser er der for dit projekt? Hvilke kulturelle forskelle spiller ind. Hvilke modstandere/forhindringer støder du på? Hvordan kan du forstå dem? Beskriv/dokumenter udførelsen af dit projekt. Hvad var udbyttet? Hvilke reaktioner fik du af brugerne/personalet/ledelsen? Hvilke erkendelser, overvejelser og indsigter gav dit projekt på kort sigt og på længere sigt? Medfører det nogle nye handlinger blandt personalet?

H: Menneskesyn/udviklingssyn: hvilket menneskesyn/udviklingssyn/børnesyn mener du præger institutionen. Hvilket syn er der på brugerne/børnene – på hvilken måde er det anderledes end i Danmark? – tænkes der at mennesket udvikler sig ved at få anvist måde at agere på – ved at den rette tilrettelæggelse af læring får iboende egenskaber til at vokse frem – eller at læring skabes og udvikles i relationer? Er dysfunktioner udtryk for noget der tillægges skyld og skam? – noget man kan disciplineres iht. – noget der betyder at man har et værdigt behov for kompensation og hjælp?

I: Indlæg i bloggen om: (Inden hjemrejsen) Hvordan præger din danske baggrund dit pædagogiske arbejde på stedet? – Fx ud fra hvilke problemer, udfordringer og dilemmaer du har stået i? Hvad har du lært om dig selv? hvilke kompetencer har du udviklet? – hvilke nye og anderledes måde at agere på har du opdaget hos dig selv? – På hvilken måde vil du være anderledes hvis du ikke har været i udlandspraktik? – På hvilken måde har opholdet i udlandet påvirket dig? – hvorledes reagerer du i fremmede forhold – Er der noget i dit menneskesyn og barnesyn der evt. har ændret sig – andet

J: Efter hjemkomsten. Afrunding af din blog. Skriv en kort opsamling og fx lidt om at vende hjem samt et venligt farvel til dine læsere.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: